Контакти

Екип

Иван Димитров
Изпълнителен директор

Обща администрация

Кристина Стоянова
PR мениджър
0888 46 22 43
Ангелина Георгиева-Янкова
Офис мениджър

Правен отдел

Ефросина Саракинова
Главен юрисконсулт
Венета Груева
Юрисконсулт
Валентина Мишева
Юрисконсулт

Счетоводство

Даниела Николаева
Счетоводител

Лицензиране публично изпълнение

Момчил Даскалов
Мениджър “Лицензиране публично изпълнение”
Николай Костов
Сътрудник “Лицензиране публично изпълнение”
Росина Петрова
Специалист "Публично изпълнение"

Лицензиране на концерти

Константин Стоянов
Мениджър “Лицензиране концерти”

Лицензиране телевизионни, кабелни, сателитни и радиооператори

Стоян Стоянов
Мениджър “Телевизионно и радиолицензиране”
Росица Занева
Мениджър "Препредаване и радиолицензиране"

Механични и дигитални права

Гергана Гайдажиева
Мениджър "Лицензиране механични и дигитални права"

Механично лицензиране

Михаела Профирова
Мениджър “Mеханично лицензиране и разпределение”

Дигитално лицензиране на международни отношения

Румяна Колева
Мениджър “Дигитално лицензиранe”, Международни отношения

Документация и разпределение

Фани Младенова
Ръководител “Документация и разпределение”
Силвия Тонева
Зам.-ръководител “Документация и разпределение”
Яна Новоселска
Документация български репертоар
Милена Михалкова
Документация чуждестранен репертоар
Хариета Делчева
Документация чуждестранен репертоар и разрешения за ползване
Мая Митрева
Документация чуждестранен репертоар
Ира Маркова
Разпределение авторски постъпления от чужбина
Христо Колев
Разпределение механични права
Здравина Скаричева
Разпределение дигитални права
Савина Иванова
Разпределение дигитални права
Михаела Профирова
Разпределение концерти
Светломир Марков
Разпределение филми (в отпуск по чл. 54, КТ)
Мария Димитрова
Разпределение филми
Виолета Шарлопова
Разпределение филми
Полина Петрова
Телевизионно разпределение
Зюре Чаушева
Телевизионно разпределение
Димитър Шарков
Радио разпределение
Стела Стоянова
Радио разпределение
Лъчезара Любенова
Радио разпределение

Регионални сътрудници туристически, търговски обекти и кина

Йоанна Петкова
к.к. Слънчев бряг и региона, гр. Банско и региона
Светозар Кочев
к.к. Слънчев бряг и региона гр. Банско и региона
Златина Илиева
области Бургас (без к.к. Слънчев бряг), Сливен и Ямбол
Иво Баев
области Бургас (без к.к. Слънчев бряг), Сливен и Ямбол
0878 70 48 20
Приемна гр. Бургас
ул. “Любен Каравелов” № 8, атриум
056/830 230
Андрей Павлов
области Варна, Добрич и Шумен
Диян Димитров
област Търговище
Иван Иванов
област Кърджали
Дафи Гочева
област Хасково