Тарифи и договори

Музикаутор регламентира в тарифи авторските възнаграждения, дължими от ползвателите за всеки един сектор. Тарифите се приемат от Управителния съвет на Музикаутор и се утвърждават от министъра на културата. В случаите, в които е налице браншова организация, съответната тарифа се договаря с нея. Такива споразумения Музикаутор има:

- за сектор „Туристически, търговски обекти и други публични места“ – с Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)
- за сектор „Телевизии и радиостанции“ – с Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО)
- за сектор „Препредаване на радио- и телевизионни програми по интернет, кабел и сателит“ – с Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори (БАККО)
- за сектор „Механично възпроизвеждане и разпространение на музикални произведения“ – с Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП)

Прочети още