Концерти

ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ КОНЦЕРТИ И ДРУГИ МУЗИКАЛНИ ПРОЯВИ

Когато едно музикално произведение достига до аудиторията с изпълнение на живо, независимо дали е с платен или безплатен вход, това е публично изпълнение. В този смисъл ползватели са лицата, организиращи концертите.

Ако провеждате инцидентно събитие, при което се ползва музика на живо или чрез запис, също се извършва публично изпълнение на музика. Такива събития са ревюта, балове, увеселения, изложби, панаири, карнавали, събития с рекламна цел, конкурси, състезания, циркови представления, чествания, провеждане празници на градове, паради, празнични шествия и други мероприятия, в т.ч. благотворителни.

Във всички тези случаи организаторите имат задължение да лицензират музикалното съдържание съгласно Закона за авторското право и сродните му права.

РАЗМЕР НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

При организация на концерти

Възнагражденията се определят на база на тарифа, одобрена от Министерство на културата.
Тарифа за концерти
► Тарифен калкулатор

При концерти в заведения

Ако билетите за вход са над 10 лв., концертите в заведенията се третират като останалите концерти и възнагражденията се определят на база Тарифата за концерти.

Когато се организират концерти в заведения с безплатен вход или с вход до 10 лева, възнагражденията се заплащат като фиксирана сума, съобразно капацитета на помещението, съгласно т. 21.1. от:

Тарифа за публично изпълнение в туристически и търговски обекти, валидна от 01.01.2016 г.

При озвучаване на други мероприятия (ревю, панаир, изложение и т.н.), при които музиката не е на живо (концертна проява), също се прилага Тарифата за публично изпълнение в туристически и търговски обекти.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ОТСТЪПКИ

Музикаутор предлага на организаторите на концертни и други прояви както еднократен договор, така и рамков договор за събития, организирани в рамките на определен период. И в двата случая по закон уреждането на авторските права трябва да се случи преди провеждането на събитието.

Организацията предлага отстъпки, които са приложими, само при условие че договорът е сключен преди събитието и организаторът няма забавени плащания повече от 60 дни за всяко събитие, за което има сключен договор с Музикаутор.
► За рамков договор за и над 3 години – 10%
► За обем на дължимите възнаграждения – от 10% до 40% (съгласно Тарифата)
► За изплатени възнаграждения за предходната календарна година в размер над 120 000 лв. – 5%

*Отстъпките не се натрупват, но се прилагат всички (последователно), за които са изпълнени съответните условия.

ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ

Договор за концерти (еднократен)
Договор за концерти (рамков)
Договор за концерти (общини)
Договор за концерти (политически партии)

ОТЧЕТНОСТ

Организаторите на концерти и други прояви имат законово задължение да представят отчети (сетлисти) за използваната по време на събитията музика. По този начин Музикаутор разпределя точно възнагражденията на правоносителите.

За тази цел можете да използвате:
► уеб базираната платформа MACS – Musicautor Concert System, чрез която да подадете заявка за сключване на договор, обявяване на събития и предоставяне на цялата информация, свързана с тях;
► или да изпратите попълнена отчетна форма на concerts@musicautor.org.

ЛИПСА НА ЛИЦЕНЗ ЗА ВАШЕТО СЪБИТИЕ

Ако нямате договор за авторските права за музиката, използвана на Вашето събитие, имайте предвид, че:
► Незаплащането на дължимите възнаграждения ощетява авторите и техния труд;
► Може да Ви бъде наложена санкция от Министерство на културата в размер от 2 000 до 20 000 лв. при установяване на първо нарушение и от 3 000 до 30 000 лв. при следващо;
► Може да Ви се търси наказателна отговорност по смисъла на чл. 172а от Наказателния кодекс;
► Музикаутор може да подаде граждански иск срещу Вас за обезщетение съгласно Закона за авторското право и сродните му права в размер от 500 до 100 000 лв.

 

Моля, свържете се с нас за повече информация и сключване на договор.

КОНТАКТИ

Константин Стоянов
Мениджър „Лицензиране концерти”    
konstantin_stoyanov@musicautor.org
concerts@musicautor.org (за изпращане на сетлисти и отчети от концерти)
0882 43 18 19