BHRA awarded Musicautor for their partnership in 2017

04.12.2017 г.

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) връчи на Музикаутор награда за най-добро партньорство през 2017 г. Това се случи на проведените на 28 ноември 2017 г. в София Хотел Балкан традиционни годишни награди на асоциацията за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта.

От 1996 г. БХРА избира носители на най-престижните отличия в туризма, а през 2017 г. раздаде над 70 награди на институции, организации и предприятия в туризма.

Наградата на организацията на композитори и автори Музикаутор прие председателят й Ясен Козев: „Когато бизнесът и изкуството си подават ръка, виждаме реални резултати“, посочи пред аудиторията той.

Напомняме, че Музикаутор и БХРА имат дългогодишна история на сътрудничество и пример за това бе сключеният в края на 2015 г. тристранен меморандум за сътрудничество, съвместно с Профон, в който страните се ангажираха да обединят усилията си за промени в законодателството с цел засилване на контрола при ползване на музикални произведения под защита в сферата на туризма и търговията.

Сред официалните гости на Годишните награди на БХРА за 2017 г. бяха Валери Симеонов – заместник министър-председател на Република България, Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, представители на други общини, партньори на БХРА от туристически организации, водещи мениджъри и собственици в туризма, членове на асоциацията от цялата страна.