Musicautor: Bulgaria could avoid sanction by the EC if we use the international expertise of CISAC and GESAC

15.12.2017 г.

Министерски съвет, снимка: Rh

Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори – CISAC, и Европейската група на дружествата на композитори и автори – GESAC, внесоха писмо до всички отговорни институции в България, с което предлагат съдействие за транспониране на директивата за колективното управление на авторското право и сродните му права.

Писмото е адресирано до министър-председателя Бойко Борисов, председателя на парламента Цвета Караянчева, председателите на Комисията по културата и медиите и на Комисията по правни въпроси в 44-тото Народно събрание Вежди Рашидов и Данаил Кирилов, както и до министъра на културата Боил Банов.

В него двете международни организации изразяват своята готовност да предоставят експертиза, знания, добри практики и сравнителен анализ от други държави, които вече са транспонирали директивата, така че да имаме съвременно и адекватно на европейските стандарти законодателство.

Напомняме, че Европейската комисия взе решение да предяви иск срещу България в размер на над 19 000 евро на ден, тъй като няма национален акт, който имплементира директивата. За необходимостта от приемането на такъв закон Музикаутор и Филмаутор, които са българските партньори на CISAC и GESAC, многократно алармират отговорните институции.

CISAC и GESAC посочват, че липсата на съответно законодателство в сферата на колективното управление на права изпраща негативен сигнал до страните-членки за отговорността на България по отношение на задължението й да синхронизира законодателството си с това на ЕС.

Този аспект е особено важен предвид българското председателство на Съвета на ЕС през първото полугодие на 2018 г. Тогава държава ни ще има водеща роля при дебатирането на предложенията, които ще определят политиката на ЕС в областта на авторското право и цифровия пазар в обозримо бъдеще.

В този смисъл CISAC и GESAC предлагат експертна подкрепа, която ще помогне България да избегне негативен имидж, респективно да избегне налагането на санкции. Подобно сътрудничество може да бъде позитивен знак за европейските институции, че държавата предприема действия, за да подобри законодателството си в сферата на авторското право, и да стопира наказателната процедура.

---
CISAC обединява 239 авторскоправни дружества от 121 държави, които представляват над 4 милиона автори от всички сфери на изкуството от целия свят – музика, драма, кино, литература, пластични изкуства и т.н.

GESAC е обединение на 33 авторскоправни дружества от Европейския съюз, Исландия и Швейцария, които представляват над 1 милион правоносители от множество сектори на изкуството.

Музикаутор и Филмаутор са организации, членове на GESAC и CISAC, които имат договори за взаимно представителство с други дружества от Европа и света, като по този начин предлагат техния репертоар в България, а те – българския по света.